Kapcsolat

Általános Szerződési Feltételek

A www.kozbeszerzes-online.hu oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll és a Tender Monitoring Kft tulajdona. A kozbeszerzes-online.hu szolgáltatásával összefüggésben nyújtott szolgáltatások a szerzői jog védelmének hatálya alá esnek és a szolgáltatásával összefüggő szolgáltatások olyan védelmet élveznek, mely terjedelmében megfelelnek a szerzői jogi védelemnek bármilyen kétségbevonás esetén is.

Az oldalon nyújtott szolgáltatások használásával a felek feltétel nélkül elfogadják ezen felhasználási feltételeket. Megrendelő megrendelése elfogadottnak tekintendő a Megrendelés alapján a Tender Monitoring Kft. szolgáltatás első napjával.

A weboldal használatához felhasználónév és jelszó szükséges. Az oldalon található közbeszerzési megfigyelési szolgáltatáshoz való hozzáférés előfizetés alapján történik. Az előfizetési tipusok, az ár és a előfizetőknek kínált lehetőségek az előfizetési oldalon találhatóak. Bármely más hozzáférési mód a szolgáltatáshoz illegálisnak minősül.

Megrendelő kizárólag a saját (vállalkozási) szükségleteire jogosult igénybe venni  a kozbeszerzes-online.hu szolgáltatást és a vele összefüggő szolgáltatásokat (munkaanyagok, és bármely adat az adatbázisokból, amelyeket rendelkezésére bocsátanak). Megrendelő nem teheti hozzáférhetővé idegen fél számára a kozbeszerzes-online.hu szolgáltatást és a vele összefüggő szolgáltatásokat.  Nem megengedett a kozbeszerzes-online.hu szolgáltatás, a bennük foglalt adatok teljes egészében vagy részben történő közzététele vagy továbbítása, különösen sokszorosítással, terjesztéssel, valamint térítés ellenében vagy ingyenesen  idegen félnek használat céljából történő átengedése.

A Tender Monitoring Kft nem vállal felelősséget a weboldalak tartalmáért, pontosságáért, teljességéért, vagy hiba miatt amely előfordulhat az előfizetési adatok tartalma és a megjelent hivatalos kiadványok tartalma között. (Pl. már meglévő hibák az információs forrásokban: a média, Hivatalos Közlöny, weboldalak, egyéb kiadványok, stb.) A weboldalakon található információk nem nyújtanak megfelelő alapot befektetésekhez, pénzügyi vagy egyéb döntésekhez.

A Tender Monitoring Kft nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a weboldal használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.

A Tender Monitoring Kft fenntartja magának a jogot, hogy az oldal feltételein bármikor változtasson, weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse.

A Tender Monitoring Kft jogában áll előzetes figyelmeztetés nélkül a szükséges időtartamra megszakítani vagy korlátozni a kozbeszerzes-online.hu szolgáltatását az alábbi okok esetén:

súlyos szervezési, műszaki vagy üzemeltetési okok miatt. pl. kapacitáshiány, karbantartás, javítások miatt,

- Vis Major, mint pl. balesetek, természeti csapások miatt;

- elektromos áramkimaradás, krízishelyzetek, járványok, az állam védelmi készültsége, sztrájk és hasonló okok miatt, amelyek a felelősséget kizáró körülmények a MK hatályos jogi előírásai alapján;

- a Magyar Köztársaság illetékes állami szervének döntése alapján.

A Tender Monitoring Kft a megrendelő előzetes értesítése nélkül jogosult megszakítani vagy korlátozni a kozbeszerzes-online.hu szolgáltatásának nyújtását az alábbi okok esetén:

- visszaélés esetén, annak elhárításáig vagy a műszaki intézkedések elvégzéséig, amelyek megakadályozzák a visszaélést,

- a Szerződés Megrendelő részéről történő megsértése esetén 

- az Előleg befizetésének vagy az egyéb szolgáltatások kifizetésének elmulasztása esetén.

A Tender Monitoring Kft bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja az előfizetések árait, mely változtatások a www.kozbeszerzes-online.hu/Elõfizetések weblapon való megjelenés dátumától érvényesek.

A kozbeszerzes-online.hu oldalon lehetőségük van kipróbálni 7 napig próbaidőszakos szolgáltatásunkat, amely nem von maga után semmilyen pénzügyi kötelezettséget. A 7. nap elteltével az online közbeszerzés figyelő szolgáltatás próbaidőszakát nem kell lemondania, azt automatikusan lezárjuk.

A Tender Monitoring Kft weboldalainak használata során a személyes adatok felhasználására a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

A megadott e-mail címre küldött anyagokat, illetve információkat (külön írásbeli megállapodás hiányában) nem küldi el a Tender Monitoring Kft az ügyfél részére más továbbítási módon, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. A Tender Monitoring Kft az elektronikus kommunikációt megszünteti, ha az ellen az ügyfél írásban tiltakozik vagy azt bármilyen módon írásban kifogásolja.

Köszönjük,

A kozbeszerzes-online.hu munkatársai