Kapcsolat

1. Általános információk

a) Bevezetés

A következő adatvédelmi közlemény arra szolgál, hogy tájékoztassa Önt a személyes adatok feldolgozásáról és a feldolgozással kapcsolatos jogairól az általános adatvédelmi ("GDPR") és a hatályos helyi jogszabályok szerint.

b) Szolgáltató

Mi, a Tender Monitoring Kft., Budapest, Bem József utca 6 fszt. székhellyel rendelkező szolgáltató az alábbiakban taglalt adatfeldolgozásért felelősek vagyunk. Az erre vonatkozó kérdéseivel vagy kéréseivel kapcsolatban telefonon vagy postai úton vegye fel velünk a kapcsolatot az oldalunkon található kapcsolatfelvételi adatok alapján.

2. A folyamatról való tájékoztatás

a) A felhasznóló regisztrálása

A személyes adatokat, amelyeket regisztálás vagy a kapcsolatfelvételi adatlap kitöltése során ad meg Ön, mint felhasznaló, a közbeszerzésfigyelő szerződés megkötése és végrehajtása érdekében használunk fel. Felhívjuk a figyelmét, hogy szerződést csakis jogi személyekkel kötünk.

b) Az adatok elemzése és marketing

A személyes adatokat, amelyeket regisztálás vagy a kapcsolatfelvételi adatlap kitöltése során ad meg a felhasznaló, ügyfélkapcsolati és adatelemzési célok érdekében használjuk fel. Ez magába foglalja a piackutatásokat és a fogyasztói közvélemény-kutatásokat a kínált szolgáltatások optimalizálása érdekében. E célból e-mailben, SMS-ben, telefonon, faxon, vagy postai úton is kapcsolatba léphetünk Önnel. A fent említett célok érdekében az Ön adatait adatbázisunkban tároljuk. Ezeket a jogokat fenntartjuk magunknak, mivel szolgáltatásaink és az ügyfélkapcsolataink javítása érdekében ezek kulcsfontosságúak üzleti sikerünkhöz.

c) Az adatok kedvezményezettje

Az összegyűjtött adatok kedvezményezettje a Tender Monitoring Kft. de különböző külső szolgáltatásokat is igénybe veszünk, mint például tárhelyszolgáltatókat, webes platform karbantartási és programozási szolgáltatásait, könyvelési szolgáltatást, e-mail küldési szolgáltatót, telefonos szolgáltatót és nyomdai szolgáltatást a GDPR 28-as cikkére hivatkozva. Ezek a külső szolgáltatók Magyarországon és az Európai Unión (EU) belüli országokban is megtalálhatóak. Biztosítjuk szerződéses megállapodások révén, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat az adatvédelem magas szintjének biztosítása érdekében. A személyes adatok nem kerülnek felhaszálásra más által, kivéve, ha a törvény nem kötelez másképpen.

d) Adatok megadása és azok tárolásának időtartama

A következő adatok megadása szükséges ahhoz, hogy a szerződést megköthessük Önnel és feldolgozzuk ezeket: az ügyfél neve, a cég neve amit képvisel, a cég jogi formája, számlázási cím, vállalat telefonszáma, adószám, cégjegyzékszám, a szerződés megkötésére jogosult személy(ek) azonosító adatai, vagy a webhelyen regisztrált felhasználó neve és vezetékneve (pl. adminisztrátor / igazgató vagy felhatalmazott személy).

Ezen adatok helyes megadása a szerződés megkötésére jogosult személy feladata. Személyes adatait a felhasználói kapcsolat megszűnéséig tároljuk, azaz mindaddig, amíg a szerződés megszüntetésére és adatok törlésére irányuló írásbeli kérelem be nem érkezik.

3. Az Ön jogai

Ön, mint érintett személy bármikor és ingyenesen felveheti velünk a kapcsolatot használva az említett elérhetőségeket (teljes név, a cég neve, adószám, elérhető cím, telefonszám, e-mailcím, amely segítségével azonosíthatjuk). A GDPR szerint ezek a jogok a következők:

• Az adatfeldolgozásról információ lekérés, és a feldolgozott adatok másolatához való jog. (hozzáférési jog, GDPR 15. cikke)

• Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy hiányos adatok pótlásához való jog. (hozzáférési jog, GDPR 16. cikke)

• A személyes adatok törlésének kérelmezéséhez való jog, és ha a személyes adatok a nyilvánosság előtt láthatóak, az eltávolítási kérelemre vonatkozó információk továbbítása más üzemeltetőknek. (törlés jog, GDPR 17. cikke)

• Az adatfeldolgozás korlátozásának kérése (a feldolgozás korlátozásának joga, a GDPR 18. cikke)

• Személyazonosításra általánosan használt, mechanizmussal strukturált formában tárolt információkról való értesülés joga, és ezen adatok továbbításához való jog egy másik üzemeltetőnek. (az adatok hordozhatóságához való jog, a GDPR 20. cikke)

• Az adatfeldolgozás megtagadásának valamint a feldolgozás megszüntetésének joga. (kifogás joga, GDPR 21. cikke)

• Az Ön hozzájárulásán alapuló adatfeldolgozás abbahagyásához adott hozzájárulás bármikori visszavonásának joga. A visszavonás nem befolyásolja a feldolgozás jogszerűségét az Ön előzetes beleegyezése alapján. (a hozzájárulás visszavonásának joga, a GDPR 7. cikke)

• A panasz benyújtásához való jog a felügyeleti hatóságnál, ha úgy gondolja, hogy az adatfeldolgozás a GDPR megsértését jelenti. (a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz, a GDPR 77. cikke)