Kapcsolat

Közbeszerzési Értesítő

A közbeszerzési törvényben meghatározott célok érvényesülésének biztosítása érdekében Közbeszerzési Hatóság működik, amely csak az Országgyűlésnek van alárendelve. Az európai uniós értékhatárokat elérő közbeszerzési pályázatok hivatalos megjelentetése az Európai Unió Hivatalos Lapjában történik. Tájékoztatásul ezek a hirdetmények, azonos tartalommal a Közbeszerzési Értesítőben is megjelennek. A kisebb értékű, nemzeti értékhatárba tartozó hirdetmények hivatalos megjelenési helye a Közbeszerzési Értesítő.

Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzési Hatóság hivatalos lapja. A Közbeszerzési Hatóság gondoskodik a szerkesztéséről. A közbeszerzési és a tervpályázati eljárásokkal kapcsolatos hirdetmények ellenőrzés után közzétételére kerülnek. Itt jelennek meg továbbá Közbeszerzési törvény (Kbt.) által előírt egyéb adatok, információk.

Magyarországnak az Európai Unióhoz történő

Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását megelőző időszakban a hazai közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban készített hirdetmények hivatalos forrása kizárólag a Közbeszerzési Értesítő volt.

Az uniós csatlakozással, 2004. május 1-jétől ez a helyzet annyiban változott meg, hogy a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű (1422/2007/EK rendelet) közbeszerzési eljárásokat megindító hirdetményeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának (Official Journal) Kiegészítésében teszik közzé, amely kizárólag elektronikus formában, a TED-adatbank (Tenders Electronic Daily) honlapjáról, az európai közbeszerzési szerződések hivatalos internetes forrásoldaláról érhető el.

A hirdetmények elektronikusan, kereshető formában elérhetők a Közbeszerzési Hatóság honlapján a „Közbeszerzési Értesítő” menüpont alatt.

A Közbeszerzési Értesítőben kizárólag a Kbt.-ben meghatározott dokumentumok (közlemények, tájékoztatók, felhívások, stb.) tehetők közzé.

Közbeszerzési Értesítő