Kapcsolat

Közbeszerzések

A közbeszerzési eljárás beszerzési folyamat, melynek során a közbeszerzésre kötelezett ajánlatkérők a potenciális gazdasági szereplők köréből kiválasztott ajánlattevővel visszterhes szerződést kötnek meghatározott értékű áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások beszerzése érdekében. A közbeszerzési eljárás az eljárást megindító felhívással kezdődik és az eljárás eredményével kapcsolatos hirdetménnyel ér véget.

A közbeszerzési eljárás fogalmát az európai és magyar jogszabályok nem határozzák meg pontosan. A hétköznapi életben a „közbeszerzés” és a „közbeszerzési eljárás” kifejezéseket gyakran szinonimaként használják. A már nem hatályos és nem alkalmazandó 2011. évi CVIII. törvény szerint „közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzések)”.

Közbeszerzések

A közbeszerzés fogalma azonban több ennél, mert a közbeszerzési eljárás mellett magába foglalja a koncessziós beszerzési eljárást is. Ezen felül a közbeszerzésekbe olyan tevékenységek is beletartoznak, amelyek nem a szűken vett eljárás keretei között valósulnak meg. Ilyen a jogorvoslati eljárás, a szerződésmódosítás vagy a folyamatosan és ciklikusan megvalósuló piackutatás és közbeszerzési tervezés.

A közbeszerzési törvény pontosan meghatározza, hogy mely tárgyak beszerzésekor kell közbeszerzési eljárást indítani, illetve, hogy mely esetekben nem szükséges (tárgyi hatály). Közbeszerzési eljárás helyett egyszerű beszerzés valósítható meg ingatlan vételekor, bizonyos védelmi és biztonsági beszerzésekkor, jogi szolgáltatás igénybevételekor.

Közbeszerzések