Kapcsolat

Európai Uniós közbeszerzési értesítő

Európai Uniós közbeszerzési értesítő. A közbeszerzési eljárások nyilvánossága garanciális jelentőségű. A Kbt. így előírja a hirdetmények közzétételét uniós értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában, uniós értékhatárok alatt a Közbeszerzési Értesítőben. A Közbeszerzési Értesítőben tájékoztató jelleggel megjelennek azok a hirdetmények is, melyek az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerültek.

Alapszabályként az uniós szabályok hatálya alá tartozó közbeszerzési felhívásokat közzé kell tenni az Európai Unió közbeszerzési értesítőjének online felületén, a Tenders Electronic Daily portálon (TED). Az ajánlatkérő szervek az előírt értékhatárt el nem érő közbeszerzési felhívásokat is közzétehetik a TED-en.

A TED az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség és a világ más országai által nyújtott üzleti lehetőségekhez biztosít ingyenes hozzáférést

Az Európai Uniós közbeszerzési értesítő adatbázisa hetfő és péntek között minden nap kb.2400 új közbeszerzési hirdetménnyel bővül. A közbeszerzési hirdetmények között ország, régió, üzleti ágazat és egyéb szempontok szerint lehet tallózni, keresni és válogatni.

Európai Uniós közbeszerzési értesítő

Az egyes közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos információk az EU 24 hivatalos nyelvén kerülnek közzétételre. Az Európai Unió intézményeinek hirdetményei teljes terjedelmükben megjelennek ezeken a nyelveken.A TED-portálon az ott közzétett ajánlati felhívásokra vonatkozó alapvető információk az EU összes hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak.

Az Európai Uniós közbeszerzési értesítőben évente kb. 520 000 közbeszerzési felhívás (ezen belül 210 000 ajánlati felhívás) jelenik meg, összesen kb. 420 milliárd euró értékben. Az Európai Uniós közbeszerzési értesítő (TED) meg jeleniti, Magyarország és az Európai Unió országainak összes megjelent közbeszerzési hirdetményét.

Európai Uniós közbeszerzési értesítő