Kapcsolat

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Nádudvar Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86068130 Postai cím: Fő Utca 119 Város: Nádudvar NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4181 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Nagy Éva Telefon: +36 306028373 E-mail: nagy.eva@nadudvar.hu Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nadudvar.hu A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: \"Nádudvar- EFOP-3.9.2- képzés- megism.- 2018/2019\" Hivatkozási szám: EKR001135972018 II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 80000000-4 További tárgyak: 80500000-9 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Nádudvar- EFOP-3.9.2- képzés- megism.- 2018/2019” 1. rész: Óvodapedagógiai képzés. Pszichés zavarok és korrekciói óvodás és kisiskolás korban. Együttműködés a konfliktuskezelésben és a mediációban. Zenei készségfejlesztés az 5-10 éves korosztályban a tevékenységközpontú pedagógiák segítségével. Óvodapedagógusok részére képzések biztosítása. Tolerancia és elfogadás. A helyi szükségletekre és adottságokra reflektáló felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységek. 2. rész: Alap és kulcskompetenciák, tanulási kompetenciák, fejlesztése – témakörben, a humán társágazatok, non- profit szervezetek és egyházak bevonásával. 3. rész: Hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók részvételének támogatása a már működő iskolán kívüli tevékenységekben (tájékoztatás, bizalom kiépítése, eljutás támogatása, részvételi arány nyomon követése). 4. rész: A humán közszolgáltatásban dolgozók képzése, szakmai kompetenciák fejlesztése. 5. rész: Helyi ösztönző rendszerekkel egészségügyi, szociális, kulturális, felnőttképzési, munkaerő közvetítési képesítés, szakképzettség megszerzése. A részletes ajánlatkérői elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll igen II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 35712210 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: Óvodapedagógiai képzés. Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 80000000-4 További tárgyak: 80500000-9 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 1. rész: Nádudvar Város Önkormányzata; Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata; Földes Nagyközség Önkormányzata. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Óvodapedagógiai képzés. Pszichés zavarok és korrekciói óvodás és kisiskolás korban. Együttműködés a konfliktuskezelésben és a mediációban. Zenei készségfejlesztés az 5-10 éves korosztályban a tevékenységközpontú pedagógiák segítségével. Óvodapedagógusok részére képzések biztosítása. Tolerancia és elfogadás. A helyi szükségletekre és adottságokra reflektáló felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységek. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány együttes többlet tapasztalata (hónap) Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti min.: 0 hónap. Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti max.: 12 hónap. 20 Költség szempont – x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó …,- Ft+törvényes ÁFA bontásban) Súlyszám - 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00049 II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: Alap és kulcskompetenciák,tanulási kompetenciák Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 80000000-4 További tárgyak: 80500000-9 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 2. rész: Nádudvar Város Önkormányzata. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Alap és kulcskompetenciák, tanulási kompetenciák, fejlesztése – témakörben, a humán társágazatok, non- profit szervezetek és egyházak bevonásával. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány együttes többlet tapasztalata (hónap) Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti min.: 0 hónap. Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti max.: 12 hónap. 20 Költség szempont – x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó …,- Ft+törvényes ÁFA bontásban) Súlyszám - 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00049 II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: Hátrányos helyzetű tanulók részvételének támogatás Rész száma: 3 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 80000000-4 További tárgyak: 80500000-9 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 3. rész: Nádudvar Város Önkormányzata. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók részvételének támogatása a már működő iskolán kívüli tevékenységekben (tájékoztatás, bizalom kiépítése, eljutás támogatása, részvételi arány nyomon követése). (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány együttes többlet tapasztalata (hónap) Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti min.: 0 hónap. Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti max.: 12 hónap. 20 Költség szempont – x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó …,- Ft+törvényes ÁFA bontásban) Súlyszám - 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00049 II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: Humán közszolgáltatásban dolgozók képzése. Rész száma: 4 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 80000000-4 További tárgyak: 80500000-9 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4. rész: Nádudvar Város Önkormányzata. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A humán közszolgáltatásban dolgozók képzése, szakmai kompetenciák fejlesztése. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány együttes többlet tapasztalata (hónap) Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti min.: 0 hónap. Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti max.: 12 hónap. 20 Költség szempont – x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó …,- Ft+törvényes ÁFA bontásban) Súlyszám - 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00049 II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: Helyi ösztönző rendszerekkel egészségügyi, szociál Rész száma: 5 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 80000000-4 További tárgyak: 80500000-9 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 5. rész: Nádudvar Város Önkormányzata. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 5. rész: Helyi ösztönző rendszerekkel egészségügyi, szociális, kulturális, felnőttképzési, munkaerő közvetítési képesítés, szakképzettség megszerzése. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány együttes többlet tapasztalata (hónap) Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti min.: 0 hónap. Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti max.: 12 hónap. 20 Költség szempont – x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó …,- Ft+törvényes ÁFA bontásban) Súlyszám - 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00049 II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Óvodapedagógiai képzés. Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16700000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 13393400 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Oktatási, képzési tevékenység. Gál Éva természetes személy. V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió Ország: V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902 Postai cím: Bercsényi Utca 51/a Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország E-mail: balogh.laszlo216@chello.hu Telefon: +36 307371242 Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902 Postai cím: Bercsényi Utca 51/a Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210 Hivatalos név: Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65016770 Postai cím: Temesvár Utca 20. Város: Budapest NUTS-kód: HU11 Postai irányítószám: 1116 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10805349243 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Alap és kulcskompetenciák,tanulási kompetenciák Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10200000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 8180400 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Oktatási, képzési tevékenység. Gál Éva természetes személy. V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió Ország: V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902 Postai cím: Bercsényi Utca 51/a Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország E-mail: balogh.laszlo216@chello.hu Telefon: +36 307371242 Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902 Postai cím: Bercsényi Utca 51/a Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210 Hivatalos név: \"OFK\" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82229267 Postai cím: Rákóczi Utca 66. Város: Csenger NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4765 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25127030215 Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127 Postai cím: Futórózsa Utca 70. Város: Budapest NUTS-kód: HU Postai irányítószám: 1165 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Hátrányos helyzetű tanulók részvételének támogatás Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2019/03/27 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127 Postai cím: Futórózsa Utca 70. Város: Budapest NUTS-kód: HU Postai irányítószám: 1165 Ország: Magyarország E-mail: info@oktfull.hu Telefon: +36 209274770 Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10200000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 5396610 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Oktatói tevékenység, terembérlet, képzésszervezés, minőségbiztosítás. Dallos László Tamásné e.v. (2687 Bercel, Gácsi út 15.; adószáma: 61397857-1-32); dr. Sióréti Gabriella e.v. (5711 Gyula, Táncsics u. 44/a.; adószáma: 65095739-1-24); Justin Andrea e.v. (8413 Eplény, Veszprémi u. 23.; adószáma: 62497675-1-39). V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió Ország: V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902 Postai cím: Bercsényi Utca 51/a Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210 Hivatalos név: \"OFK\" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82229267 Postai cím: Rákóczi Utca 66. Város: Csenger NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4765 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25127030215 Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127 Postai cím: Futórózsa Utca 70. Város: Budapest NUTS-kód: HU Postai irányítószám: 1165 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Humán közszolgáltatásban dolgozók képzése. Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9500000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 7619000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Oktatási, képzési tevékenység. Gál Éva természetes személy. V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió Ország: V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902 Postai cím: Bercsényi Utca 51/a Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország E-mail: balogh.laszlo216@chello.hu Telefon: +36 307371242 Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett igen V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902 Postai cím: Bercsényi Utca 51/a Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Helyi ösztönző rendszerekkel egészségügyi, szociál Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1400000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 1122800 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Oktatási, képzési tevékenység. Gál Éva természetes személy. V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió Ország: V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902 Postai cím: Bercsényi Utca 51/a Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország E-mail: balogh.laszlo216@chello.hu Telefon: +36 307371242 Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902 Postai cím: Bercsényi Utca 51/a Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210 Hivatalos név: \"OFK\" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82229267 Postai cím: Rákóczi Utca 66. Város: Csenger NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4765 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25127030215 Hivatalos név: Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65016770 Postai cím: Temesvár Utca 20. Város: Budapest NUTS-kód: HU11 Postai irányítószám: 1116 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10805349243 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2019/01/07 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/10/16 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Ország/Megye Magyarország/Bács-Kiskun
Határidő 20.10.2020 (Lejárt)
ID: 3768038
Közzététel dátuma: 20.10.2020
Hirdetmény típusa: Eljárási eredmények HU
CPV kód: 80500000-9 - Képzési szolgáltatások
Rövid leírás: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató az eljárás eredményéről A közbeszerzési eljárás eredménye I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Nádudvar Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86068130 Postai cím: Fő Utca 119 Város: Nádudvar NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4181 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Nagy Éva Telefon: +36 306028373 E-mail: nagy.eva@nadudvar.hu Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nadudvar.hu A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: \"Nádudvar- EFOP-3.9.2- képzés- megism.- 2018/2019\" Hivatkozási szám: EKR001135972018 II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 80000000-4 További tárgyak: 80500000-9 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Nádudvar- EFOP-3.9.2- képzés- megism.- 2018/2019” 1. rész: Óvodapedagógiai képzés. Pszichés zavarok és korrekciói óvodás és kisiskolás korban. Együttműködés a konfliktuskezelésben és a mediációban. Zenei készségfejlesztés az 5-10 éves korosztályban a tevékenységközpontú pedagógiák segítségével. Óvodapedagógusok részére képzések biztosítása. Tolerancia és elfogadás. A helyi szükségletekre és adottságokra reflektáló felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységek. 2. rész: Alap és kulcskompetenciák, tanulási kompetenciák, fejlesztése – témakörben, a humán társágazatok, non- profit szervezetek és egyházak bevonásával. 3. rész: Hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók részvételének támogatása a már működő iskolán kívüli tevékenységekben (tájékoztatás, bizalom kiépítése, eljutás támogatása, részvételi arány nyomon követése). 4. rész: A humán közszolgáltatásban dolgozók képzése, szakmai kompetenciák fejlesztése. 5. rész: Helyi ösztönző rendszerekkel egészségügyi, szociális, kulturális, felnőttképzési, munkaerő közvetítési képesítés, szakképzettség megszerzése. A részletes ajánlatkérői elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza. II.1.5) Részekre bontás A beszerzés részekből áll igen II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 35712210 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) II.2) A közbeszerzés mennyisége II.2.1) Elnevezés: Óvodapedagógiai képzés. Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 80000000-4 További tárgyak: 80500000-9 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 1. rész: Nádudvar Város Önkormányzata; Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata; Földes Nagyközség Önkormányzata. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Óvodapedagógiai képzés. Pszichés zavarok és korrekciói óvodás és kisiskolás korban. Együttműködés a konfliktuskezelésben és a mediációban. Zenei készségfejlesztés az 5-10 éves korosztályban a tevékenységközpontú pedagógiák segítségével. Óvodapedagógusok részére képzések biztosítása. Tolerancia és elfogadás. A helyi szükségletekre és adottságokra reflektáló felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységek. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány együttes többlet tapasztalata (hónap) Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti min.: 0 hónap. Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti max.: 12 hónap. 20 Költség szempont – x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó …,- Ft+törvényes ÁFA bontásban) Súlyszám - 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00049 II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: Alap és kulcskompetenciák,tanulási kompetenciák Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 80000000-4 További tárgyak: 80500000-9 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 2. rész: Nádudvar Város Önkormányzata. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Alap és kulcskompetenciák, tanulási kompetenciák, fejlesztése – témakörben, a humán társágazatok, non- profit szervezetek és egyházak bevonásával. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány együttes többlet tapasztalata (hónap) Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti min.: 0 hónap. Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti max.: 12 hónap. 20 Költség szempont – x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó …,- Ft+törvényes ÁFA bontásban) Súlyszám - 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00049 II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: Hátrányos helyzetű tanulók részvételének támogatás Rész száma: 3 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 80000000-4 További tárgyak: 80500000-9 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 3. rész: Nádudvar Város Önkormányzata. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók részvételének támogatása a már működő iskolán kívüli tevékenységekben (tájékoztatás, bizalom kiépítése, eljutás támogatása, részvételi arány nyomon követése). (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány együttes többlet tapasztalata (hónap) Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti min.: 0 hónap. Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti max.: 12 hónap. 20 Költség szempont – x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó …,- Ft+törvényes ÁFA bontásban) Súlyszám - 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00049 II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: Humán közszolgáltatásban dolgozók képzése. Rész száma: 4 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 80000000-4 További tárgyak: 80500000-9 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4. rész: Nádudvar Város Önkormányzata. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A humán közszolgáltatásban dolgozók képzése, szakmai kompetenciák fejlesztése. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány együttes többlet tapasztalata (hónap) Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti min.: 0 hónap. Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti max.: 12 hónap. 20 Költség szempont – x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó …,- Ft+törvényes ÁFA bontásban) Súlyszám - 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00049 II.2.9) További információ: II.2.1) Elnevezés: Helyi ösztönző rendszerekkel egészségügyi, szociál Rész száma: 5 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 80000000-4 További tárgyak: 80500000-9 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 5. rész: Nádudvar Város Önkormányzata. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 5. rész: Helyi ösztönző rendszerekkel egészségügyi, szociális, kulturális, felnőttképzési, munkaerő közvetítési képesítés, szakképzettség megszerzése. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány együttes többlet tapasztalata (hónap) Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti min.: 0 hónap. Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti max.: 12 hónap. 20 Költség szempont – x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó …,- Ft+törvényes ÁFA bontásban) Súlyszám - 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: II.2.6) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00049 II.2.9) További információ: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Óvodapedagógiai képzés. Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16700000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 13393400 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Oktatási, képzési tevékenység. Gál Éva természetes személy. V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió Ország: V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902 Postai cím: Bercsényi Utca 51/a Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország E-mail: balogh.laszlo216@chello.hu Telefon: +36 307371242 Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902 Postai cím: Bercsényi Utca 51/a Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210 Hivatalos név: Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65016770 Postai cím: Temesvár Utca 20. Város: Budapest NUTS-kód: HU11 Postai irányítószám: 1116 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10805349243 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Alap és kulcskompetenciák,tanulási kompetenciák Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10200000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 8180400 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Oktatási, képzési tevékenység. Gál Éva természetes személy. V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió Ország: V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902 Postai cím: Bercsényi Utca 51/a Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország E-mail: balogh.laszlo216@chello.hu Telefon: +36 307371242 Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902 Postai cím: Bercsényi Utca 51/a Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210 Hivatalos név: \"OFK\" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82229267 Postai cím: Rákóczi Utca 66. Város: Csenger NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4765 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25127030215 Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127 Postai cím: Futórózsa Utca 70. Város: Budapest NUTS-kód: HU Postai irányítószám: 1165 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Hátrányos helyzetű tanulók részvételének támogatás Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2019/03/27 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127 Postai cím: Futórózsa Utca 70. Város: Budapest NUTS-kód: HU Postai irányítószám: 1165 Ország: Magyarország E-mail: info@oktfull.hu Telefon: +36 209274770 Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10200000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 5396610 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Oktatói tevékenység, terembérlet, képzésszervezés, minőségbiztosítás. Dallos László Tamásné e.v. (2687 Bercel, Gácsi út 15.; adószáma: 61397857-1-32); dr. Sióréti Gabriella e.v. (5711 Gyula, Táncsics u. 44/a.; adószáma: 65095739-1-24); Justin Andrea e.v. (8413 Eplény, Veszprémi u. 23.; adószáma: 62497675-1-39). V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió Ország: V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902 Postai cím: Bercsényi Utca 51/a Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210 Hivatalos név: \"OFK\" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82229267 Postai cím: Rákóczi Utca 66. Város: Csenger NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4765 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25127030215 Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127 Postai cím: Futórózsa Utca 70. Város: Budapest NUTS-kód: HU Postai irányítószám: 1165 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Humán közszolgáltatásban dolgozók képzése. Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9500000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 7619000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Oktatási, képzési tevékenység. Gál Éva természetes személy. V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió Ország: V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902 Postai cím: Bercsényi Utca 51/a Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország E-mail: balogh.laszlo216@chello.hu Telefon: +36 307371242 Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett igen V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902 Postai cím: Bercsényi Utca 51/a Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Helyi ösztönző rendszerekkel egészségügyi, szociál Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1400000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 1122800 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Oktatási, képzési tevékenység. Gál Éva természetes személy. V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Európai Unió nem Európai Unió Ország: V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902 Postai cím: Bercsényi Utca 51/a Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország E-mail: balogh.laszlo216@chello.hu Telefon: +36 307371242 Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem: V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902 Postai cím: Bercsényi Utca 51/a Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210 Hivatalos név: \"OFK\" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82229267 Postai cím: Rákóczi Utca 66. Város: Csenger NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4765 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25127030215 Hivatalos név: Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65016770 Postai cím: Temesvár Utca 20. Város: Budapest NUTS-kód: HU11 Postai irányítószám: 1116 Ország: Magyarország Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10805349243 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2019/01/07 (éééé/hh/nn) VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés VI.1.4) Fenntartott szerződés: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott VI.1.5) További információk: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/10/16 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Teljes leírás:


Ahhoz, hogy a hirdetmény teljes leírását láthassa be kell legyen jelentkezve. Bejelentkezéshez kattintson ide.

A közbeszerzés helyszíne a térképen


Határidő

19OKT2020


Határidő

16OKT2020


Határidő

12OKT2020


Határidő

23SZE2020
Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban

közzététel dátuma: 18.09.2020


Határidő

28SZE2020


Határidő

25SZE2020


Határidő

25SZE2020


Határidő

16SZE2020
Képzések a GINOP-6.1.5-17-2018-00021 keretében II.

közzététel dátuma: 01.09.2020


Határidő

14SZE2020
Képzési szolgáltatások megrendelése

közzététel dátuma: 31.08.2020


Határidő

15SZE2020


Határidő

17AUG2020
Képzések a GINOP-6.1.5-17-2018-00021 keretében II.

közzététel dátuma: 10.08.2020


Határidő

26AUG2020
Akkreditált képzési szolgáltatás DKA

közzététel dátuma: 05.08.2020


Határidő

19AUG2020
Képzési szolgáltatások megrendelése

közzététel dátuma: 03.08.2020


Határidő

03SZE2020
Képzések beszerzése az EFOP-1.5.2 keretében

közzététel dátuma: 29.07.2020


Határidő

10AUG2020
Képzési szolgáltatások megrendelése

közzététel dátuma: 22.07.2020


Határidő

04AUG2020
EFOP-3.1.6-16-2017-00034 Képzések III.

közzététel dátuma: 16.07.2020


Határidő

30JÚL2020
Képzések 3 részben az EFOP 3.9.2, utolsó csomag

közzététel dátuma: 14.07.2020


Határidő

29JÚL2020
Képzési szolgáltatások beszerzése - EFOP 3.1.6

közzététel dátuma: 13.07.2020


Határidő

23JÚL2020
Digitális oktatás a XXI. század elején

közzététel dátuma: 01.07.2020


Határidő

22JÚL2020