Kapcsolat

Cikkek

dkü közbeszerzés
Dkü közbeszerzés. A Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ)
Közbeszerzési terv 2020
Közbeszerzési tervek. A közbeszerzések tervezéséhez kiindulópont a beszerzési terv. Az adott évre tervezett beszerzések tárgyát és becsült értékét meghatározó beszerzési terv alapján, az egybeszámítási kötelezettség alkalmazásával állítható össze a közbeszerzési terv.
Közbeszerzési kiírások
Közbeszerzési kiírások. ​A közbeszerzés az államigazgatási és egyéb költségvetési szervek közszolgáltató tevékenységükkel közvetlenül összefüggõ árubeszerzéseinek, építési beruházásainak és szolgáltatási megrendeléseinek, 2015-tõl a koncessziós beszerzések külön törvényben meghatározott köre, amelynek értékhatárát Magyarországon az éves költségvetési törvény állapítja meg.
Közbeszerzési terv
Közbeszerzési terv. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a közbeszerzési tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. Ugyanakkor a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
Tenderek
Tenderek. A tender során annak kiírója valamilyen áru, vagy szolgáltatás beszerzésére, vagy egy projekt végrehajtására ír ki egy versenytárgyalást. A tenderek célja, hogy a legjobb ajánlatot választhassa a kiíró, valamint megőrizze a verseny tisztaságát.
Máv pályázatok
Máv pályázatok.A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. több mint 150 éves múlttal rendelkező, a magyar állam tulajdonában lévő vasúttársaság. A MÁV-csoporthoz tartozó mintegy 30 vállalat széles körű tevékenységet folytat, amelyek közül kiemelkedik – a magyar állammal kötött közszolgáltatási szerződések alapján nyújtott – pályaműködtetés és személyszállítás.
Közbeszerzési portál
Közbeszerzési portál. A központosított közbeszerzési portál segítségével megismerkedhetnek a központosított közbeszerzés jogalkotási környezetével, a hatályban lévő szerződésekkel, akciókkal, a jogalkalmazás és a jogorvoslati eljárások tapasztalataival, az önkéntes csatlakozás lehetőségeivel és feltételeivel.
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF)
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF)
Közbeszerzési referens állás
Közbeszerzési referens állás. A közbeszerzési referens a munkája során mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon alkalmazza a közbeszerzésekről szóló törvényt, annak végrehajtási rendeleteit, valamint a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi és pénzügyi jogi szabályokat.
Közbeszerzési figyelő - kozbeszerzes-online.hu
közbeszerzési figyelő. A közbeszerzés az államigazgatási és egyéb költségvetési szervek közszolgáltató tevékenységükkel közvetlenül összefüggõ árubeszerzéseinek, építési beruházásainak és szolgáltatási megrendeléseinek...közbeszerzési figyelő
Közbeszerzési pályázat figyelő
Közbeszerzési pályázat figyelő. A közbeszerzés pályázat jelentése a fogyasztási cikkek és a különféle szolgáltatások költségvetési szervek által történő beszerzését jelenti.
Versenyjog és közbeszerzés
Versenyjog és közbeszerzés. A közbeszerzési eljárásokban biztosítani kell a versenyt, ez az egyik legfontosabb alapelvi kötelezettség
Építési koncesszió
Építési koncesszió. Az építési koncesszió olyan építési beruházás, ahol az ajánlatkérő ellenszolgáltatásként az építmény hasznosítási jogát meghatározott időre átengedi, és a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli.
Építési beruházás
Építési beruházás. Az építési beruházás olyan visszterhes, ellenértéket tartalmazó szerződés megkötésére irányul, amelynek tárgya különösen az építmény kivitelezése, vagy építményhez kapcsolódó egyéb munka megrendelése és átvétele az ajánlatkérő részéről.
Építkezési közbeszerzések
Építkezési közbeszerzések. Az építkezési közbeszerzések tárgya különösen az építmény kivitelezése, vagy építményhez kapcsolódó egyéb munkák megrendelésere vonatkózhat...
CPV kódok
Közös közbeszerzési szószedet (CPV kódok). A közös közbeszerzési szószedet az Európai Unióban a közbeszerzések lebonyolításához használt egységes osztályozási rendszer.
Közbeszerzési tervek
Közbeszerzési tervek, A közbeszerzések legalább egy évre előre történő tervezése megteremtheti az alapot a közbeszerzések igény szerinti minőségben és határidőben történő megvalósulásához...
EKR-ben történő regisztráció menete
EKR-ben történő regisztráció mente. Az EKR-ben minden esetben először természetes személyként szükséges regisztrálni az ekr.gov.hu oldalon.
Kozbeszerzes-online.hu is an Tender Monitoring website, with over 10 years of activity on the public procurement market.
Kozbeszerzes-online.hu is an Tender Monitoring website, with over 10 years of activity on the public procurement market.
Innovációtámogató közbeszerzés
Innovációtámogató közbeszerzés. Az innováció többféleképpen értelmezhető. Ez az iránymutatás átfogó szemléletet alkalmaz. Az innovációs közbeszerzés olyan beszerzés, amely az alábbi jellemzők közül legalább az egyikkel rendelkezik
közbeszerzési értékhatárok 2020-tól
Közbeszerzési értékhatárok 2020-tól. A Közbeszerzési értékhatár a közbeszerzésre kötelezett szerveknek megmutatja, hogy kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatni, és ha igen, milyen eljárásrendbe tartozik az adott beszerzés. Az értékhatár függ a közbeszerzés tárgyától is, azaz attól, hogy mit akarunk beszerezni.
Közbeszerzési pályázat
Közbeszerzési pályázat. Az európai uniós értékhatárokat elérő közbeszerzési pályázatok hivatalos megjelentetése az Európai Unió Hivatalos Lapjában történik.
Közbeszerzési hirdetmények
Közbeszerzési hirdetmények. Közbeszerzési hirdetmények. A közbeszerzési eljárások nyilvánossága garanciális jelentőségű...
Innovációtámogató közbeszerzés
Az innováció többféleképpen értelmezhető. Ez az iránymutatás átfogó szemléletet alkalmaz. Az innovációs közbeszerzés olyan beszerzés, amely az alábbi jellemzők közül legalább az egyikkel rendelkezik
Közbeszerzések
Közbeszerzések, A közbeszerzési eljárás beszerzési folyamat, melynek során a közbeszerzésre kötelezett ajánlatkérők a potenciális gazdasági szereplők köréből kiválasztott ajánlattevővel visszterhes ....
TED közbeszerzési értesítő
TED közbeszerzési értesítő. A TED (Tenders Electronic Daily) az európai közbeszerzésnek szentelt „Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához" c. kiadvány online változata.
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR), Az elektronikus közbeszerzési rendszer (röviden: EKR) a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett központi nyilvántartás és eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer. Az EKR 2018. január 1-jén kezdte meg működését, mely sok más mellett a folyamatok elektronizációját is célul tűzte.
Közbeszerzési Értesítő
Közbeszerzési Értesítő, A közbeszerzési törvényben meghatározott célok érvényesülésének biztosítása érdekében Közbeszerzési Hatóság működik, amely csak az Országgyűlésnek van alárendelve. Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzési Hatóság hivatalos lapja.
Európai Uniós közbeszerzési értesítő
Európai Uniós közbeszerzési értesít. A közbeszerzési eljárások nyilvánossága garanciális jelentőségű. A Kbt. így előírja a hirdetmények közzétételét uniós értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában, uniós értékhatárok alatt a Közbeszerzési Értesítőben. A Közbeszerzési Értesítőben tájékoztató jelleggel megjelennek azok a hirdetmények is, melyek az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerültek.
Közbeszerzési értékhatár
Közbeszerzési értékhatár. A Közbeszerzési értékhatár a közbeszerzésre kötelezett szerveknek megmutatja, hogy kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatni, és ha igen, milyen eljárásrendbe tartozik az adott beszerzés.
Közbeszerzés jelentése
Közbeszerzés jelentése
Közbeszerzés az Európai Unió országaiban
Közbeszerzés az Európai Unió országaiban
FEKETE PÉNTEK ajánlatok 2018
Rendelj 1 éves kedvezményes csomagjaink közűl!
Fekete Péntek Akció 2018
A kozbeszerzes-online.hu oldal 2018-bann is FEKETE PÉNTEK akciót tart. Az akció új megrendelésekre vonatkozik (a hosszabbításokra nem érvényes). Az árak 12 hónapos előfizetések esetében érvényesek és nem tartalmaznak ÁFÁ-t.
A kozbeszerzes-online.hu oldal Magyarország
A kozbeszerzes-online.hu oldal Magyarország egyik legátfogóbb adatbázisa, több mint 10 év tapasztalattal rendelekezünk a közbeszerzések megfigyelésének piacán.
Tarol az élelmiszeripar a 2014-es közbeszerzéseken
Közel 200 millió eurós befektetések a villamosipari szolgáltatásokban
Több mint 33 millió euró befektetés a köztisztaság területén
Új közbeszerzési irányelvek 2014
Nyolcszáz közbeszerzésben fejlesztik az iskolákat és óvodákat
Közbeszerzési értékhatárok - 2014
Tarolt az építőipar a 2013-as közbeszerzéseken
Új elnöki tájékoztató
Az Európai Parlament elfogadta az új közbeszerzési irányelveket
Elérhető a 2014. január 1-jétől hatályos Kbt.
Új év, új lehetőségek a közbeszerzési beruházások terén
Több mint 200 pályázati lehetőség 20 millió euró értékben
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról
A közbeszerzési eljárásba bevonandó szakértelem
Közbeszerzési értékhatárok - 2013
A közbeszerzés szabályozási rendszere
Jó üzlet a személy- és vagyonvédelem?!
A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának
Több mint 2 milliárd forint értékű irodai felszerelések közbeszerzése
A Polgári Törvénykönyv - fizetési határidők módosítása
A közbeszerzési eljárás fajtái
Közbeszerzési Törvény
Közbeszrési törvény: rögzíti, hogy ki alkalmazza a közbeszerzést (ajánlatkérok), mit lehet beszerezni közbeszerzéssel (közbeszerzés tárgya).
Közbeszerzési Tanács
Közbeszerzési Tanács: gondoskodik hivatalos lapja, a Közbeszerzési Értesíto megjelentetésérol.
Közbeszerzési Értesítő
a Közbeszerzési Hivatal Hivatalos Lapja, amely a szerkesztésérol, a közbeszerzési és a tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetmények közzétételérol, valamint ellenorzésérol tájékoztat.
Közbeszerzés
A közbeszerzés meghatározása: eljárás, amelynek során a hatóságok árut szereznek be, szolgáltatást vagy munkát rendelnek meg.
Közbeszerzés Etikai Kódexe
a közbeszerzési eljárások résztvevoi részére iránymutatást ad arról, hogy miként tanúsíthatnak a közbeszerzési eljárások során etikus magatartást
Közbeszerzési eljárás
Az ajánlatkérok, visszterhes szerzodés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értéku beszerzések megvalósítása érdekében.
Az EU területét lefedő közbeszerzések
Az EU területét lefedő közbeszerzések. Minden olyan cég, amely európai uniós tagállamban van, részt vehet az EU bármely tagállamainak közbeszerzési eljárásain.
Közbeszerzési Hatóság
A Közbeszerzési Hatóság "központi államigazgatási szervként működő kormányhivatal".